Kokotići u podne - 16.7.2023.

Emitirano: 
Nedjelja, 16. srpnja 2023.

Današnja tema - Arsenao.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore