Abazović i Đeka održali sastanak sa predstavnicima nacionalnih savjeta: Poništiti konkurs za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 03. kolovoza 2023. - 18:58
Autor: 

Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka održali su danas sastanak sa predstavnicima nacionalnih savjeta kojem su prisustvovali: Faik Nika, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori; Sabrija Vulić, predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore; dr Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori; Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog savjeta u Crnoj Gori.

Sastanak je održan na inicijativu predsjednika četiri nacionalna savjeta, a povodom raspodjele sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu.

Predstavnici nacionalnih savjeta izrazili su nezadovoljstvo raspodjelom sredstava za 2023. godinu, navodeći da su na posljednjom konkursu dobili oko 20% ukupnih sredstava, dodajući da se radi o kulminaciji nepravde koja traje duži niz godina.

Predstavnici nacionalnih savjeta (Albanaca, Muslimana, Srba i Hrvata) saglasili su se da imaju dobru saradnju sa Ministarstvom ljudskih i manjskih prava, te da po ovom pitanju imaju njihovu podršku.

Zajednički su konstatovali da je potrebno poništenje konkursa za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, za finansiranje projekata za podršku aktivnostima za 2023. godinu. Dodali su da je potrebno učešće njihovih predstavnika u Upravnom odboru CEKUM-a, Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, resornom ministarstvu, kao i komisiji za vrednovanje projekata Fonda.

Predsjednik Vlade Abazović smatra da je najbolja i najefektivija poruka činjenica da četiri savjeta zajednički djeluju. On je zaključio da treba raditi na izmjeni Zakona o manjinskim pravima i slobodama kojim bi se definisao bolji model raspodjele sredstava. Abazović je naglasio da podržava njihove napore da se pravedno raspodijele sredstva Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Izvor: gov.me

Dritan Abazović i Fatmir Đeka - sastanak sa predstavnicima nacionalnih savjeta -  kadrovi