Kokotići u podne – 9.6.

Emitirano: 
Nedjelja, 09. lipnja 2024.

O okusima se ne raspravlja, a o njima se zbori.

 

 

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore