Marketing DUX radija

Reklamni spotovi do 30 sec.

  • 1 mjesec

150€

  • 7 dana
40€
  • izrada reklamnog spota
30€
  • Mali oglas - fizička lica - 7 dana
10€

Emitiranje 10 puta dnevno

Baner na web sajtu

Top baner 750px x 120px  300€/mjesečno

Sidebar baner 360px x 250px  100€/mjesečno

Radio Dux zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave

Žiro račun: 510-30480-71 CKB
NVO Hrvatska krovna zajednica - Radio Dux

Adresa:
Radio Dux
Donja Lastva - Obala
85320 Tivat
Montenegro
www.radiodux.me
radiodux@t-com.me
marketing@radiodux.me

Tel. +382 32 684 220 
       +382 32 684 404